Van het gas af… of niet?

De Bedrijvenalliantie Energiezuinig Soest werkt samen met de gemeente Soest en burgerinitiatief Energie Actief Soest aan verduurzaming van bestaande woningen in Soest. Zo willen we meehelpen klimaatverandering tegen te gaan. Want in de ‘bestaande bouw’ kan een flinke bijdrage worden geleverd aan energiebesparing en daarmee aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. 

De overheid heeft besloten dat alle woningen in 2050 ‘van het gas af’ moeten. Wij houden daar rekening mee bij ons voorstel aan u, Want als u nu besluit om uw woning te renoveren, dan is het verstandig te kiezen voor maatregelen, die u op weg helpen naar een gasloze woning, Voor de meesten van u zal niet mogelijk zijn om uw woning in één keer ‘van het gas af’ te krijgen. Dus gaan we er vanuit, dat u stap voor stap naar dat eindpunt toewerkt. De gemeente Soest heeft over zo’n stap voor stap aanpak, samen met de gemeenten Baarn Bunschoten en Woudenberg, de informatiefolder ‘Uw huis klaar voor de toekomst’ uitgebracht. Die folder vond u bij ons informatiepakket en u kunt hem hier als PDF downloaden. Het is aan te bevelen die folder als achtergrondkennis te lezen. Bij het aanbod, dat wij u doen is die stap voor stap aanpak uitgangspunt geweest.

Energie in Klaarwater

Uw wijk, Klaarwater, is de eerste wijk in Soest, waar gemeente Soest, Energie Actief Soest en Bedrijvenalliantie Energiezuinig Soest de wijkaanpak uitvoeren. In de eerste fase heeft Energie Actief Soest, samen met het wijkbewonersteam, gegevens opgehaald in uw wijk over de energiesituatie. Daarover leest u meer in de folder ‘Het Nieuwe Wonen’

Wij beloofden aan Energie Actief Soest dat we u, woningeigenaar, een aanbod zouden doen om uw huis te verduurzamen. Dat doen we nu in de vorm van een menukaart, die u inzicht geeft in de kosten en baten van de verduurzaming van uw huis. En met de informatie op deze website. Het pakket maatregelen dat we u presenteren is zoveel mogelijk zo ingericht, dat (later) geen aanvullende maatregelen nodig zijn om van het gas af te kunnen (of naar NOM). Maar dat lukt niet altijd. Daarom geven we bij ons aanbod steeds aan of de voorgestelde maatregel voldoende is om uiteindelijk van het gas af te kunnen. Als dat niet het geval is, dan is het verstandig om met de expert te overleggen wat dat betekent als u later alsnog van het gas af wilt (of moet). Dat kan onze specialist op dat gebied zijn, maar u kunt ook kiezen voor een onafhankelijk adviseur.