Project Klaarwater: Uw huis klaar voor de toekomst

De Bedrijvenalliantie Energiezuinig Soest heeft voor u, woningeigenaren van jaren-70 woningen in Klaarwater, een aanbod samengesteld, waarmee u uw woning op een verantwoorde manier kunt verduurzamen. Verantwoord betekent voor ons, dat ons aanbod u helpt om uw woning uiteindelijk ‘van het gas af’ te krijgen. U kunt de beschreven maatregelen in één keer uitvoeren, maar ook stap voor stap. Met ons aanbod weet u dat u ook bij die stap voor stap aanpak geen spijt zult krijgen van uw keuze. In de folder ‘Uw huis klaar voor de toekomst’ van vier samenwerkende gemeenten leest u meer over zo’n stap voor stap aanpak zonder spijt..

Referentiewoningen – Klaarwater

Als u, individuele woningeigenaar, aan de slag wilt met uw woning is het vooral belangrijk om te weten wat het beste is voor uw woning. Wat is in uw geval de beste volgorde en wat zijn de kosten en baten van maatregelen in uw huis. In de wijk Klaarwater hebben we drie woningtypes geselecteerd, die in die wijk veel voorkomen. Van ieder woningtype is in één woning de energiesituatie onderzocht. En op basis daarvan hebben we voor ieder van deze drie woningtypes een compleet aanbod in een menukaart gezet. Als u in één van die woningtypes woont, dan krijgt u met die menukaart een goed inzicht in de kosten en baten van iedere maatregel, die u op weg helpt naar een energiezuinig en comfortabel huis.

Project uit 2016

Het project Klaarwater is uitgevoerd in 2016. In dat project hebben we gewerkt met menukaarten voor drie veel voorkomende typen woningen in die wijk. Inmiddels zijn de opgegeven prijzen in die menukaarten niet meer actueel. Ze geven nog wel een indicatie van de kosten, maar u kunt er geen rechten meer aan ontlenen. U kunt bij de deelnemers aan de Bedrijvenalliantie actuele offertes opvragen.

Woningtype 1

Deze woningen staan in de volgende straten:

 • Jan de Rooijstraat 2 t/m 36,
 • Wiardi Beckmanstraat 322 t/m 392 en 501 t/m 523
 • Gerrit v/d Veenstraat 2 t/m 50 en 1 t/m 127
 • Jan Thijssenhof 2 t/m 12 en 1 t/m 11
 • Johannes Poststraat 1 t/m 67
 • Walraven van Hallhoff 2 t/m 38 en 1 t/m 19 

Woningtype 2

Deze woningen staan in de volgende straten:

 • Willem Speelmanhof 2 t/m 12 en 1 t/m 43
 • Titus Brandsmastraat 2 t/m 64
 • Gustaaf Gelderhof  2 t/m 28 en 1 t/m 15
 • Van Hamelstraat 2 t/m 144 en 1 t/m 95 
 • Theo Dobbehof  2 t/m 48 en 1 t/m 19

Woningtype 3

Deze woningen staan in de volgende straten:

 • Wiardi Beckmanstraat  1 t/m15
 • Beukenlaan  2 t/m 2
 • Titus Brandsmastraat 1 t/m 49
 • Hannie Schafthof  1 t/m 35
 • Mevrouw Kuipers-Rietberghof 1 t/m 21
 • Wijnand Toplaan 2 t/m 20

Samenwerken aan energiebesparing

In de gemeente Soest werken gemeente, burgerinitiatief Energie Actief Soest en de Bedrijvenalliantie Energiezuinig Soest samen om woningeigenaren te stimuleren het energiegebruik van hun woning duurzamer te maken. Dat gebeurt onder meer met een wijkgerichte aanpak. De  wijk Klaarwater was de eerste wijk, waar door Energie Actief Soest is onderzocht hoe de woningen in die wijk er wat energiegebruik betreft voorstaat. Daarover kunt u meer lezen in de folder ‘Het Nieuwe Wonen’.