Isolatie: beginsituatie

In deze woningen is standaard geen isolatie toegepast; noch de begane grond vloer, noch de gevel, noch het dak. De woningen zijn standaard voorzien van enkel glas. Ondertussen zijn de woningen bijna 50 jaar oud. In veel woningen zijn aanpassingen gedaan, maar uit onderzoek van Energie Actief Soest in de wijk blijkt dat in veel woningen nog winst is te boeken op het gebied van isolatie.

 • 50 % van de woningen heeft nog geen gevelisolatie
 • 53 % van de woningen heeft nog geen dakisolatie
 • 69 % van de woningen heeft nog geen vloerisolatie
 • 17 % van de woningen heeft nog geen dubbel glas

Heeft u uw woning nog niet geïsoleerd, dan is het treffen van isolatiemaatregelen stap 1. Hieronder meer informatie over ons aanbod. Wilt u een advies voor uw woning? Dat kan via ons adviesformulier.

Project uit 2016

Het project Klaarwater is uitgevoerd in 2016. In dat project hebben we gewerkt met menukaarten voor drie veel voorkomende typen woningen in die wijk. Inmiddels zijn de opgegeven prijzen in die menukaarten niet meer actueel. Ze geven nog wel een indicatie van de kosten, maar u kunt er geen rechten meer aan ontlenen. U kunt bij de deelnemers aan de Bedrijvenalliantie actuele offertes opvragen.

Gevelisolatie

Het isoleren van de gevel van uw woning is één van de meest aantrekkelijke maatregelen. Het levert direct meer comfort op en ook financieel gezien is het een rendabele investering. Als u aan de slag gaat met uw woning, is dit zeker een maatregel om te overwegen. De gemakkelijkste manier om uw gevel te isoleren is het volspuiten van de spouwmuur. Daar bij is het belangrijk dat er aandacht is voor roosters voor de kruipruimteisolatie.

In een menukaart per woningtype geven we inzicht in de kosten:

Van het gas af?

Als u uw woning geschikt wilt maken om van het gas af te kunnen, is spouwmuurisolatie niet voldoende. De spouwen van uw huis zijn niet breed genoeg om de noodzakelijke isolatewaarde van Rc 4,5 te bereiken. Als u dat wel wilt, dan zijn er twee mogelijkheden:

 1. U gaat nu of later aan de binnenzijde van uw huis extra bij isoleren. Dat betekent wel, dat u rekening moet houden met het verlies van binnenruimte en dat er meerkosten zullen zijn voor het verwijderen en herplaatsen van radiatoren. Het is dus aan te bevelen dit te doen als u ook uw radiatoren gaat vervangen.
 2. U gaat nu of later uw gevel aan de buitenzijde vernieuwen. U kunt dan kiezen voor dunnere stenen of voor het naar voren verplaatsen van uw gevel (voor deze optie is een vergunning nodig). Hierdoor krijgt u een bredere spouw, die wel ruimte biedt aan de juiste isolatiewaarde. Deze optie is duurder en ingewikkelder, maar biedt wel de kans uw woning een modernere uitstraling te geven. Dat zal de verkoopwaarde ten goede komen.

We bieden voor uw woning de volgende opties aan:

 • Binnenislolatie naar de juiste isolatiewaarde: alleen volgens afspraak.
 • Vervanging van de buitenmuur alleen volgens afspraak,

Vloer- of bodemisolatie

Er is in uw woning in de woonkamer een houten begane grondvloer toegepast. De hal en keuken zijn voorzien van zgn. Nehobo-vloeren dik 12 cm. Vloer- of bodemisolatie leveren een bijdrage aan energiebesparing in uw woning, maar ook aan het comfort. Als uw vloer één of twee graden minder koud wordt, dan is dat een stuk aangenamer. Er zijn twee manieren om dit aan te pakken.

 1. U kiest voor vloerisolatie. Dat betekent dat direct onder de vloer isloatiemateriaal wordt aangebracht. 
 2. U kiest voor bodemisolatie. Dat betekent, dat er op de bodem van uw kruipruimte een laag parels wordt aangebracht. 

In een menukaart per woningtype geven we inzicht in de kosten:

Van het gas af?

Als u gebruik maakt van ons aanbod zijn er voor uw vloer/bodem geen verdere maatregelen nodig om uw huis gasloos te maken. Zowel de optie vloerisolatie als de optie bodemisloatie zorgen voor de juiste isolatewaarde.

Dakisolatie

Warmte stijgt op. Als u uw dak niet heeft geïsoleerd verdwijnt er dus veel warmte uit uw huis. Het isoleren van het dak is dus zeker de moeite waard als het gaat om energiebesparing. Wij bieden in eerste instantie twee mogelijkheden aan: 

 1. U isoleert uw dak aan de binnenkant. Deze optie is het gemakkelijkst te realiseren. 
 2. Als u uw zolder niet gebruikt (en ook niet verwarmt en dat ook niet verwacht te gaan doen in de toekomst), kunt u ervoor kiezen om niet uw dak, maar uw zoldervloer te isoleren. 

In een menukaart per woningtype geven we inzicht in de kosten:

Er is ook de mogelijkheid uw zoldervloer te isoleren. De kosten daarvan bieden we graag op aanvraag aan.

Er is ook nog een derde optie: u kunt uw dak ook aan de buitenkant isoleren. Dat is vooral aantrekkelijk als u (ook) uw dakpannen wilt vervangen. Voor uw woning geldt, dat u er rekening mee moet houden dat uw dakpannen binnen 10 jaar aan vervanging toe zullen zijn. De gemiddelde levensduur van dakpannen ligt op ongeveer 40 jaar. Uw woning is van 1973 en is uw dakpannen zijn die 40 jaar-grens dus al gepasseerd. Deze optie is vooral interessant, als u dit samen met uw buren doet. Bij isolatie aan de buitenzijde wordt uw dak wat verhoogd. Als u dat alleen doet, zorgt dat voor kostbare aansluiting op het dak van uw buren. We bieden deze optie daarom voor uw woning alleen op aanvraag aan.

Van het gas af?

Als u gebruik maakt van ons aanbod zijn er voor uw dak geen verdere maatregelen nodig om uw huis gasloos te maken.

Isolatieglas

Voor de isolatie van uw woning zijn ook de ramen van groot belang. Sterker nog, ramen zijn de grootste warmtelekken in een woning. Dit is sterk afhankelijk van het soort glas dat nu in uw woning aanwezig is en de onderhoudstaat van uw kozijnen. Hoewel uit het onderzoek van Energie Actief Soest blijkt, dat al veel woningen in Klaarwater zijn voorzien van dubbel glas (83%), is het toch de moeite waard hier aandacht aan te geven. Het oudere dubbel glas isoleert namelijk onvoldoende om uiteindelijk van het gas af te kunnen (ongeveer 50% van HR++ glas). Daarvoor is HR++ glas minimaal noodzakelijk. We willen u graag helpen om vast te stellen of uw glas voldoet of niet, 

Op dit ogenblik is ook het nog beter isolerende drielaags glas beschikbaar. Het rendement van investeren in drie laags glas hangt vooral af van de staat van de kozijnen in uw woning. Als die aan vervanging toe zijn, dan is de aanschaf van drie laags glas zeker te overwegen. Maar dat glas past meestal niet in bestaande kozijnen. Dus als uw kozijnen nog goed zijn, dan is de aanschaf van HR++ glas economisch gezien verstandiger.

In een menukaart per woningtype geven we inzicht in de kosten:

Het is ook mogelijk te kiezen voor drielaags glas. Die kosten daarvan offreren we graag op aanvraag. Deze optie is eigenlijk alleen uitvoerbaar in combinatie met nieuwe kozijnen. We zorgen dan desgewenst ook voor een aanbod voor kozijnen.

Van het gas af?

Als u gebruik maakt van ons aanbod zijn er wat betreft de ramen geen verdere maatregelen nodig om uw huis gasloos te maken. Zowel de optie HR++ als drielaags glas zorgen voor voldoende isolatewaarde.