Installaties: ventileren en verwarmen

Met ons aanbod willen we u helpen om uiteindelijk van het gas te kunnen. Daarbij is de eerste stap: ervoor zorgen dat uw huis goed geïsoleerd is. Als dat het geval is, dan is er, als het goed is, ook gekeken naar ventilatiemaatregelen, Want als een jaren-70 woning wordt geïsoleerd, dan is aanpassen van de ventilatie noodzakelijk. U pakt uw woning met isolatiemaatregelen als het ware luchtdicht in. De lucht in uw woning moet daarom worden ververst. Anders krijgt u problemen met schimmel en/of vochtophoping. Verderop op deze pagina vindt u daarover meer informatie.

Als isolatie en ventilatie goed zijn geregeld, dan kunt u gaan denken aan het klaarmaken van uw huis voor lage temperatuurverwarming. Dat is noodzakelijk om uiteindelijk van het gas af te kunnen, U zult dan over moeten stappen op elektrische verwarmingssystemen, zoals  een warmtepomp. Die werken met lage temperatuurverwarming: 30-40o C in plaats van de 60-70o C waarmee een HR ketel uw huis verwarmt. Dat vraagt ook om andere ‘warmte afgifte systemen’. In de meeste huizen gebeurt dat nu met radiatoren, die niet geschikt zijn om uw huis met de lage temperatuur van de warmtepomp comfortabel te verwarmen. Op deze pagina vindt u daarom ook meer inormatie over warmte afgifte systemen. Wilt u een advies voor uw woning? Dat kunt u aanvragen met ons adviesformulier.

Ventileren

Goede ventilatie van uw woning is noodzakelijk als u uw huis goed heeft geïsoleerd. U heeft uw woning met de isolatiemaatregelen als het ware ‘luchtdicht ingepakt’. De lucht in uw woning moet daarom worden ververst. Anders krijgt u problemen met schimmel en/of vochtophoping. Daarvoor zijn globaal twee mogelijkheden:

 • u installeert mechanische ventilatie
 • u combineert de ventilatie met de verwarming van uw woning

Mechanische ventilatie betekent dat u schone lucht van buiten aanvoert en gebruikte lucht naar buiten afvoert. In de jaren-70 woningen in Klaarwater is standaard geen mechanische ventilatie ingebouwd. Als dat later alsnog is gebeurd, dan zijn er twee mogelijkheden:

 1. Er zijn ventilatiekanalen aangelegd naar keuken, badkamer en toilet. In combinatie met ventilatieroosters in uw ramen is dat een voldoende oplossing, maar het leidt soms wel tot tochtklachten.
 2. Er is een netwerk van luchtkanalen aangelegd naar de verschillende gebruiksruimten. Die luchtkanalen zorgen voor de uitwisseling van schone en gebruikte lucht, waarbij eventueel nog een warmtewisselaar is gebruikt om de koude lucht van buiten voor te verwarmen voordat deze uw huis binnenkomt.

Als de standaardsituatie in uw woning niet is veranderd, dan zult u alsnog voor één van de bovenstaande oplossingen moeten kiezen. 

Er is een grote variatie aan mechanische ventilatiesystemen beschikbaar en er is ook voor uw woning zeker een geschikt systeem beschikbaar. Mechanische ventilatie is een uitstekende manier om uw huis te ventileren. Er is wel één belangrijk aandachtspunt. Mechanische ventilatiesystemen zijn voorzien van filters, die vuil afvangen. Die filters moeten regelmatig worden vervangen, omdat ze ‘dichtslibben’. Als u dat niet doet, dan zal dat negatieve invloed hebben op het binnenklimaat van uw huis en kunnen vocht- en/of schimmelproblemen alsnog optreden.

Er zijn ook mogelijkheden om de ventilatie van uw woning te combineren met de verwarming. Daarover leest u elders op deze pagina meer.

 • Wij bieden voor uw woning beide opties aan. Voor de juiste keuze is overleg met een installateur gewenst. We bieden deze optie daarom alleen aan op aanvraag.

Van het gas af?

Niet van toepassing. De keuze van een ventilatiesysteem heeft is niet van invloed op de vraag of u van het gas afkunt.

Warmte afgifte systeem

Als u uw woning goed heeft geïsoleerd en geventileerd, dan is er nog één belangrijke stap, voordat u van het gas af kunt: u zult moeten overstappen naar lage temperatuur verwarming. Vóór de installatie van een (hybride) warmtepomp (zie verderop) is het belangrijk een passend warmte afgifte systeem te kiezen. Vloerverwarming is daarvoor een optie, maar we bieden ook als optie om uw radiatoren te vervangen door ‘lage H2O’ convectoren. Die zijn geschikt voor lage temperatuur verwarming, maar ook voor de hogere temperaturen van een HR ketel. U kunt ze dus al installeren voordat u besluit tot de aanschaf van een (hybride) warmtepomp of andere vormen van lage temperatuur verwarming. Lage H2O convectoren hebben een aantal voordelen:

 • Ze zijn 15% zuiniger in energiegebruik omdat ze 90% minder water gebruiken dan een traditionele radiator.
 • Ze kunnen in korte tijd (bij)verwarmen tot de voor u comfortabele temperatuur. Daarom kunnen ze ook worden gebruikt in combinatie met vloerverwarming.
 • Er kan per gebruiksruimte worden bezien of plaatsing van een convector gewenst is en met de convectoren kan de temperatuur per gebruiksruimte worden geregeld.

De convectoren werken op basis van convectie, de natuurlijke luchtstroming, die optreedt als lucht wordt verwarmd. Voordeel daarvan is, dat de ruimte gelijkmatig wordt verwarmd, zodat geen ‘tochtgevoel’ ontstaat. Het betekent wel, dat er vrije ruimte nodig is boven de radiator. Dat kan betekenen dat vensterbanken moeten worden aangepast.

 • We bieden voor alle drie de woningtypen de volgende optie: vervangen bestaande radiator door een Low H2O convector. Kosten per stuk €700.

Van het gas af?

De lage H2O convectoren zijn niet bepalend voor of u van het gas kunt. De convectoren ondersteunen als warmte afgifte systeem de warmtepomp.

Ventileren en verwarmen

Verwarming met lage H2O convectoren heeft ook nog een heel interessante aanvullende mogelijkheid. Ze kunnen relatief simpel worden verbonden met de buitenlucht en dan gebruikt worden voor de ventilatie van uw woning. Daarvoor is er een speciale toevoeging van een ventilatie module (‘oxygen’), die op basis van een CO2 sensor de ventilatie van de ruimte ‘slim’ regelt. De vervuilde lucht wordt afgevoerd via de bestaande of aan te leggen mechanische ventilatiekanalen. Omdat uw huis standaard niet is voorzien van mechanische ventilatie en omdat de aanleg van een compleet systeem van mechanische ventilatie (ook) de nodige bouwwerkzaamheden vraagt, is deze combinatieoptie interessant. Per gebruiksruimte kan worden bezien of verwarming in combinatie met ventilatie (en dus de plaatsing van een lage H2O convector met luchttoevoer van buiten) wenselijk is.

Voor de luchtverversing kan voor het afvoeren van ‘gebruikte’ lucht gebruik worden gemaakt van mechanische ventilatie via drie kanalen: keuken, badkamer en toilet.

 • We bieden voor alle drie de woningtypen de volgende optie: vervanging van radiator door een Low H2O convector, inclusief ventilatie met luchttoevoer vanaf buiten, inclusief elektrische aansluiting, kosten per stuk: €1.850

Van het gas af?

Niet van toepassing. De convectoren ondersteunen als warmte afgifte systeem de warmtgepomp. De oxygen functie is van belang voor ventilatie en comfort.

Verwarmen niet geïsoleerd huis

Uit het onderzoek van Energie Actief Soest in Klaarwater blijkt dat 82% van de woningeigenaren een HR ketel gebruikt als verwarmingsketel. Een HR ketel levert voor verwarming meestal warm water met een temperatuur van (60-70o C). Als uw HR ketel nu aan vervanging toe is en uw huis is nog niet (voldoende) geïsoleerd, dan is de keuze voor een nieuwe HR ketel zeker nog een optie. In vergelijking met de warmtepomp en de hybride pomp (een warmtepomp in combinatie met een gasketel) is een HR ketel aanmerkelijk goedkoper. In een nog niet voldoende geïsoleerd huis is installatie van een hybride ketel wel te overwegen. Het is aan te bevelen dit met de installateur te bespreken.

 • We bieden voor alle drie de woningtypen aan: Een HR ketel CW 4. Kosten € 1.500

Van het gas af?

Als u kiest voor een HR ketel kunt u niet van het gas af. Maar als u nu voor de keuze staat en uw huis is onvoldoende geïsoleerd, dan biedt de keuze voor een HR ketel (en een hybride warmtepomp) u financieel en in tijd de ruimte om uw huis klaar te maken voor de warmtepomp.

Verwarmen goed geïsoleerd huis

Als u uw woning wel goed heeft geïsoleerd en naar gasvrij wilt brengen, dan zult u moeten overstappen naar lage temperatuur verwarmingDe meest genoemde optie is dan momenteel de warmtepomp of de hybride pompDie renderen het beste bij een temperatuur van 30-40 graden C,  Ook vloerverwarming werkt op basis van lage temperatuurverwarming. Bij lage temperatuurverwarming zijn er twee aandachtspunten.

 1. De bestaande radiatoren in uw huis gaan uit van de verwarming van de ruimte met een watertemperatuur van tussen de 60 en 70 graden. Als die watertemperatuur omlaag gaat naar bijvoorbeeld 35 graden, dan wordt het lastig om die ruimte naar de juiste temperatuur te krijgen.
 2. Als het alsnog lukt om de ruimte te verwarmen (bijvoorbeeld omdat u uw huis goede heeft geïsoleerd), dan nog zal het verwarmen van de ruimte met lage temperatuurverwarming meer tijd vragen.

We bieden voor alle drie de woningtypen de volgende opties:

 • Een hybride pomp (bij bestaande HR ketel). Kosten: €7.500 (exclusief subsidie van ongeveer €1.900)
 • aanbrengen van een warmtepomp: alleen op aanvraag

Van het gas af?

Met een hybride warmtepomp kunt u niet van het gas af. Met een warmtepomp wel.