Bouwadvies Den Kaat

Bouwadvies Den Kaat is een klein zelfstandig adviesburo op het gebied van strategische advisering rond Duurzaamheid en Energiebesparing, Verbouw en Onderhoud, (Her)ontwikkeling, Vastgoedbeheer. Zo kan worden voorzien In project – en/of interimmanagement, Bouwinspecties, aankoopkeuringen, projectbeoordelingen, investeringsramingen, kostenbewaking etcetera..

Lees ook ons duurzaamheidsverhaal!

VvE advies Den Kaat

VvE Advies Den Kaat is een klein zelfstandig adviesburo op het gebied van strategische advisering van besturen van VvE’s over beleid, lange termijnplanningen, beheer en onderhoud, aanbesteding en contractering. Het implementeren en adviseren van verduurzaming van de Meerjaren Onderhouds Plannen behoort hier ook toe. Tevens kan worden voorzien in (Interim) bestuursfuncties en/of interimmanagement. Het voorzitten en leiden van vergaderingen van eigenaren behoort tot de regelmatige werkzaamheden.

Evert ten Kate

Centrale spil in bovenstaande bedrijven is Evert ten Kate, die langdurig werkzaam is geweest in managementfuncties in de Corporatie-  en Bouw- en Vastgoed wereld, waarvan 15 jaar als zelfstandig ondernemer. Hij beschikt hierdoor over ruime ervaring en een groot netwerk om vragen van de meest uiteen lopende aard adequaat te kunnen beantwoorden. Door de doelgerichte, nuchtere, analytische insteek kunnen vragen snel tot de kern worden gebracht. Tenslotte is ruime (bestuurlijke) ervaring aanwezig in het werken met lokale overheden en de communicatie met belangengroepen als huurders, kopers, leden van VvE’s etc. Zie ook onze website.